Dalam rangka meningkatkan animo pengunjung di kawasan Batang Arau